Close

De-Containment Order-3 Dated: 23.06.2020 (Juddi, Sudhrana, Lilodh, Nahar, Jhal, Shadat Nagar, Natheda, Bhakhli, Sahlawas & Dhani, Dhana, Dhaniya, Bharangi, Kohar)

De-Containment Order-3 Dated: 23.06.2020 (Juddi, Sudhrana, Lilodh, Nahar, Jhal, Shadat Nagar, Natheda, Bhakhli, Sahlawas & Dhani, Dhana, Dhaniya, Bharangi, Kohar)
Title Description Start Date End Date File
De-Containment Order-3 Dated: 23.06.2020 (Juddi, Sudhrana, Lilodh, Nahar, Jhal, Shadat Nagar, Natheda, Bhakhli, Sahlawas & Dhani, Dhana, Dhaniya, Bharangi, Kohar)

De-Containment Order-3 Dated: 23.06.2020 (Juddi, Sudhrana, Lilodh, Nahar, Jhal, Shadat Nagar, Natheda, Bhakhli, Sahlawas & Dhani, Dhana, Dhaniya, Bharangi, Kohar)

23/06/2020 31/07/2020 View (849 KB)